PHÒNG CHO THUÊ ĐANG VÀ SẮP TRỐNG

Xem theo:
Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-407

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-306

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-605

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-205

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-504

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-403

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-702

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 7
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 7 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-302

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-601

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-201

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 30m2

Giá: 9 000 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-408

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-307

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-606

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-206

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-505

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 13. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 13 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5 Xem phòng

Phòng đã đặt cọc 2 ngày Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-404

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THẮNG-703

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 7
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 7 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-303

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-602

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-202

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-501

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 30m2

Giá: 9 000 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-308

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-607

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 13. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 13 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-207

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-506

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-101

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 1 Xem phòng

Phòng đã đặt cọc 2 ngày Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-405

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 9 000 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-704

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 7
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 7 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-304

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-603

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-203

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-502

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-401

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 9 000 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-608

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 9 000 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-208

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-507

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-102

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-406

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-305

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-604

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 6 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-204

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-503

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-402

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-701

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 7
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 7 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-301

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 9 000 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-508

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

, Hồ Chí Minh

Phòng:
CÁCH MẠNG THÁNG 8-103

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 090 639 7484 - Võ Phi Nhật Quang.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 493/58 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 10. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 200 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-03-203

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q1-07-201

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Tủ quần áo, Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 30/10 Phó Đức Chính , Phường Nguyễn Thái Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 30/10 Phó Đức Chính , Phường Nguyễn Thái Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-04-202

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, WC riêng, Bếp riêng, Giường Sắt, Nệm Mút, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 212/158/32 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định (Gần Chợ Tân Định). Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 212/158/32 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định (Gần Chợ Tân Định). Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q1-06-202

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Tủ quần áo, Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 212/158/104 Hoàng Sa , Phường Tân Định. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 212/158/104 Hoàng Sa , Phường Tân Định. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 3 700 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-02-501

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 137/81 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 137/81 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh. Tầng: 5 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-03-103

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 17m2

Giá: 3 600 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-01-202

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 25/16 Bà Lê Chân, Phường Tân Định. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 25/16 Bà Lê Chân, Phường Tân Định. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 22m2

Giá: 5 000 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-04-401

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, WC riêng, Bếp riêng, Giường Sắt, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 212/158/32 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định (Gần Chợ Tân Định). Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 212/158/32 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định (Gần Chợ Tân Định). Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 11 000 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q1-06-101

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Tủ quần áo, Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 212/158/104 Hoàng Sa , Phường Tân Định. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 212/158/104 Hoàng Sa , Phường Tân Định. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 14m2

Giá: 4 000 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-02-202

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 137/81 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 137/81 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-03-201

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 17m2

Giá: 3 900 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-01-302

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 25/16 Bà Lê Chân, Phường Tân Định. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 25/16 Bà Lê Chân, Phường Tân Định. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 8 500 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q1-06-401

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 212/158/104 Hoàng Sa , Phường Tân Định. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 212/158/104 Hoàng Sa , Phường Tân Định. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 26m2

Giá: 5 700 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-02-402

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 137/81 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 137/81 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-03-G03

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng, Giường Sắt, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: Trệt Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 15m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-01-501

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 25/16 Bà Lê Chân, Phường Tân Định. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 25/16 Bà Lê Chân, Phường Tân Định. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 16m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-03-101

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 6 500 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q1-07-102

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Tủ quần áo, Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 30/10 Phó Đức Chính , Phường Nguyễn Thái Bình. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 30/10 Phó Đức Chính , Phường Nguyễn Thái Bình. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 24m2

Giá: 10 000 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q1-05-403

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 214/B23 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 214/B23 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 22m2

Giá: 5 100 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-04-101

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, WC riêng, Bếp riêng, Giường Sắt, Nệm Mút, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 212/158/32 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định (Gần Chợ Tân Định). Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 212/158/32 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định (Gần Chợ Tân Định). Tầng: Trệt Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q1-06-L

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Tủ quần áo, Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 212/158/104 Hoàng Sa , Phường Tân Định. Tầng: Lững
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 212/158/104 Hoàng Sa , Phường Tân Định. Tầng: Lững Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 4 900 000 VNĐ

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q1-01-303

Tiện tích: Ban công, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 25/16 Bà Lê Chân, Phường Tân Định. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 25/16 Bà Lê Chân, Phường Tân Định. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Quận 3, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q3-01-502

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 351/67 Lê Văn Sỹ- Phường 13- Quận 3. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 351/67 Lê Văn Sỹ- Phường 13- Quận 3. Tầng: 5 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 6 500 000 VNĐ

Quận 3, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q3-01-202

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 351/67 Lê Văn Sỹ- Phường 13- Quận 3. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 351/67 Lê Văn Sỹ- Phường 13- Quận 3. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Quận 3, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q3-01-401

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 351/67 Lê Văn Sỹ- Phường 13- Quận 3. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 351/67 Lê Văn Sỹ- Phường 13- Quận 3. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Quận 3, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q3-01-402

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 351/67 Lê Văn Sỹ- Phường 13- Quận 3. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 351/67 Lê Văn Sỹ- Phường 13- Quận 3. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 32m2

Giá: 5 300 000 VNĐ

Quận 5, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q5-01-203

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 2 Xem phòng

Phòng đã đặt cọc 205 ngày Diện tích 36m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 5, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q5-01-301

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 30m2

Giá: 4 700 000 VNĐ

Quận 5, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q5-01-202

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 36m2

Giá: 6 930 000 VNĐ

Quận 5, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q5-01-501

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 5 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 30m2

Giá: 4 500 000 VNĐ

Quận 5, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q5-01-302

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 4. Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 4 Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 32m2

Giá: 5 200 000 VNĐ

Quận 5, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q5-01-703

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 7
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 7 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 32m2

Giá: 5 000 000 VNĐ

Quận 5, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q5-01-503

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 4. Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 4 Địa chỉ: 1186-1188 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5. Tầng: 6 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-02-504

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 5 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-03-203

Tiện tích: Bếp Chung, Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-402.1

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 3 100 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-02-102

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-502.3

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-202.3

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-02-403

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-03-104

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-402.2

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-101

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, WC riêng, Bếp riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 2 900 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q7-02-G01

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: Trệt Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 3 800 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-02-501

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 5 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q7-06-T002

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 142B ĐƯỜNG 47 MAI VĂN VĨNH - TÂN QUY - Q7 - HCM. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0931835296 - Lê Thanh Tùng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 142B ĐƯỜNG 47 MAI VĂN VĨNH - TÂN QUY - Q7 - HCM. Tầng: Trệt Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-302.1

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 3 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q7-05-202

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 118/11 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Quận 7. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 118/11 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Quận 7. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 16m2

Giá: 3 100 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-02-203

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-03-204

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 4. Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 4 Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-402.3

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 30m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-201

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, WC riêng, Bếp riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 3 100 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-02-502

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 18m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-03-302

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Giường Sắt.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 21m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7 - 01-201

Tiện tích: Bếp Chung, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 455/10 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 455/10 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 3 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q7-06-402

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Nệm Lò Xo , Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 142B ĐƯỜNG 47 MAI VĂN VĨNH - TÂN QUY - Q7 - HCM. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0931835296 - Lê Thanh Tùng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 142B ĐƯỜNG 47 MAI VĂN VĨNH - TÂN QUY - Q7 - HCM. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-302.2

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 3 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q7-05-402

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 118/11 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Quận 7. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 118/11 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Quận 7. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 2 900 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-02-601

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: Trệt Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q7-03-202

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-502.1

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 9 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-G01

Tiện tích: Bếp riêng., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Bàn - Ghế làm việc, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: Trệt Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-02-503

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 16m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-03-103

Tiện tích: Bếp Chung, Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-302.3

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 600 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-02-201

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909.538.203 - PHẠM VĂN DƯƠNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 50 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN THUẬN TÂY. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 3 200 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q7-03-303

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Tivi CRT.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 4. Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 4 Địa chỉ: 100 Đường Số 39, P.Tân Quy, Q.7. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-502.2

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 30m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q7-04-VP-202.2

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 0. Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 0 Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 18m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ-304

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-05-102

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0931478056 - Lương Đại Hòa.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 15m2

Giá: 3 700 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-02-203

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 17m2

Giá: 5 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-03-102

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 7A/43/34/1 Thành Thái, P.14, Q10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 7A/43/34/1 Thành Thái, P.14, Q10. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 4 800 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-01-401

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ quần áo, WC riêng, Giường Sắt, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-05-301

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0931478056 - Lương Đại Hòa.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ-202

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 19m2

Giá: 4 150 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-01-G01

Tiện tích: Bếp riêng., WC riêng. Tiện nghi: WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: Trệt Xem phòng

Đang trống. Diện tích 18m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ-305

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-05-103

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0931478056 - Lương Đại Hòa.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 60m2

Giá: 30 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ- MB

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 5. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 5 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: Trệt Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 900 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-02-304

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 5 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-03-202

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Nệm Lò Xo , Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 7A/43/34/1 Thành Thái, P.14, Q10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 7A/43/34/1 Thành Thái, P.14, Q10. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 4 300 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-01-301

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-05-303

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0931478056 - Lương Đại Hòa.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 30m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ-301

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 4 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-02-102

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-01-403

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ-203

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-05-201

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0931478056 - Lương Đại Hòa.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Phòng đã đặt cọc 22 ngày Diện tích 18m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ-102

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-03-302

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Nệm Lò Xo , Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 7A/43/34/1 Thành Thái, P.14, Q10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 7A/43/34/1 Thành Thái, P.14, Q10. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 10m2

Giá: 2 300 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-01-102

Tiện tích: Bếp Chung. Tiện nghi: WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 18m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ-302

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-05-G01

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0931478056 - Lương Đại Hòa.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: Trệt Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 4 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-02-101

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-01-104

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-05-202

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0931478056 - Lương Đại Hòa.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Phòng đã đặt cọc 27 ngày Diện tích 18m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ- 104

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-03-301

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Nệm Lò Xo , Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 7A/43/34/1 Thành Thái, P.14, Q10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 7A/43/34/1 Thành Thái, P.14, Q10. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 4 700 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-01-202

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Kệ Để Giày.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ-303

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-05-101

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0931478056 - Lương Đại Hòa.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 700 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-02-202

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Bếp riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 333/1 Lý Thái Tổ,( Đối diện bệnh viện Nhi Đồng). Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-01-203

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
Q10-05-203

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0931478056 - Lương Đại Hòa.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 414/2 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10. Tầng: 2 Xem phòng

Phòng đã đặt cọc 27 ngày Diện tích 18m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
ĐIỆN BIÊN PHỦ-105

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 662 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 800 000 VNĐ

Quận 10, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-Q10-01-204

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Giường Gỗ, WC riêng, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 156/5/27 Tô Hiến Thành, Phường 12. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-01-404

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ quần áo, WC riêng, Giường Sắt, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 12m2

Giá: 2 200 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM -TB-02-302

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0962.439.186 - HOÀNG THỊ NGỌC THẢO.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-508

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-401

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 600 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-03-401

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 01694239936 - Nguyễn Thanh Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 26m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-01-201

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 3 600 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-202

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 12m2

Giá: 2 300 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-02-303

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0962.439.186 - HOÀNG THỊ NGỌC THẢO.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 3 100 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-705

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 6 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-501

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-03-201

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 01694239936 - Nguyễn Thanh Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-303

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 5 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
TB-06-302

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 406/3 Cộng Hòa, P.13 , Quận TB. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0967899992 - Nguyễn Văn Long.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 406/3 Cộng Hòa, P.13 , Quận TB. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 2 800 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-01-402

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Giường Gỗ, WC riêng, Giường Sắt, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
TB-05-101

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 47/2 Hậu Giang, P4, Quận Tân Bình, HCM. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 47/2 Hậu Giang, P4, Quận Tân Bình, HCM. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 30m2

Giá: 4 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-02-101

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0962.439.186 - HOÀNG THỊ NGỌC THẢO.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-603

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-403

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 16m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-03-001

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 01694239936 - Nguyễn Thanh Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: Trệt Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 3 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-203

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 15m2

Giá: 2 700 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-02-401

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0962.439.186 - HOÀNG THỊ NGỌC THẢO.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 40m2

Giá: 12 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-PERTHOUSE

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 5. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 7
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 5 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 7 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-502

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-304

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-01-101

Tiện tích: Bếp riêng., WC riêng. Tiện nghi: Máy nước nóng, Tivi CRT, WC riêng, Bếp riêng, Giường Sắt, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: Trệt Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
TB-05-203

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 47/2 Hậu Giang, P4, Quận Tân Bình, HCM. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 47/2 Hậu Giang, P4, Quận Tân Bình, HCM. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 15m2

Giá: 2 600 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-02-201

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Bếp riêng, Giường Sắt, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0962.439.186 - HOÀNG THỊ NGỌC THẢO.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 100 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-605

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-404

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 600 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-03-102

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 01694239936 - Nguyễn Thanh Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-204

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 40m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
TB-04-L01

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 69 Bạch Đằng , P. 2, Quận Tân Bình. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 69 Bạch Đằng , P. 2, Quận Tân Bình. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-503

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 100 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-305

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Phòng đã đặt cọc 351 ngày Diện tích 24m2

Giá: 4 200 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-01-203

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Tủ quần áo, WC riêng, Giường Sắt.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-MB

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 5. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 5 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: Trệt Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
TB-05-301

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 47/2 Hậu Giang, P4, Quận Tân Bình, HCM. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 47/2 Hậu Giang, P4, Quận Tân Bình, HCM. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 12m2

Giá: 2 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-02-402

Tiện tích: Bếp riêng., Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0962.439.186 - HOÀNG THỊ NGỌC THẢO.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 100 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-606

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 100 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-406

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-03-302

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Giường Gỗ, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 01694239936 - Nguyễn Thanh Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-301

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 40m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
TB-04-L03

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 69 Bạch Đằng , P. 2, Quận Tân Bình. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 69 Bạch Đằng , P. 2, Quận Tân Bình. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 12m2

Giá: 2 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM -TB -02 -202

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0962.439.186 - HOÀNG THỊ NGỌC THẢO.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-504

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 100 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-306

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 14m2

Giá: 2 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-01-403

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng, Giường Sắt, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0932178756 - Trần Văn Sơn.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 158B Bùi Thị Xuân. Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-101

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 15m2

Giá: 2 700 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-02-501

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng, Bếp riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 0962.439.186 - HOÀNG THỊ NGỌC THẢO.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 50/16 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình. Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 400 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-704

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 6
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 6 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 3 200 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-409

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 3 300 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-TB-03-301

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 01694239936 - Nguyễn Thanh Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 598/13 Trường Chinh,P.13 ( Gần đoạn giao Tân Kỳ, Tân Quý). Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 3 500 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
PHẠM VĂN BẠCH-302

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0974929266 - Hoàng Ngọc Pháp.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 13-15 Phạm Văn Bạch, P., Quận Tân Bình. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 40m2

Giá: 6 000 000 VNĐ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phòng:
TB-04-L04

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 69 Bạch Đằng , P. 2, Quận Tân Bình. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 69 Bạch Đằng , P. 2, Quận Tân Bình. Tầng: 4 Xem phòng

Phòng đã đặt cọc 15 ngày Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phòng:
BT-02-203

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Nệm Lò Xo , Tivi CRT, Giường Gỗ.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 228A Phan Văn Hân, P.17, Q. Bình Thạnh. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 228A Phan Văn Hân, P.17, Q. Bình Thạnh. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 24m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phòng:
BT-03-06

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 40/26 phạm viết chánh , p19, quận Bình Thạnh. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 40/26 phạm viết chánh , p19, quận Bình Thạnh. Tầng: Trệt Xem phòng

Đang trống. Diện tích 24m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phòng:
BT-03-08

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 40/26 phạm viết chánh , p19, quận Bình Thạnh. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 40/26 phạm viết chánh , p19, quận Bình Thạnh. Tầng: Trệt Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 5 500 000 VNĐ

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phòng:
BT-02-103

Tiện tích: Cửa sổ, Giếng trời., WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 228A Phan Văn Hân, P.17, Q. Bình Thạnh. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 228A Phan Văn Hân, P.17, Q. Bình Thạnh. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 24m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phòng:
BT-03-02

Tiện tích: Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 40/26 phạm viết chánh , p19, quận Bình Thạnh. Tầng: Trệt
Liên hệ xem phòng: 0938513193 - Phan Xuân Hải.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 40/26 phạm viết chánh , p19, quận Bình Thạnh. Tầng: Trệt Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 4 000 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-05-P1

Tiện tích: Ban công, Bếp riêng., Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Tivi CRT, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 15m2

Giá: 3 200 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-03-402

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 14/17 Đào Duy Anh, P.9. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 14/17 Đào Duy Anh, P.9. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 4 500 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-05-P5

Tiện tích: Cửa sổ. Tiện nghi: Máy điều hòa, Bàn - Ghế làm việc, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 4 000 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-05-P6

Tiện tích: Ban công, Bếp Chung, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Tivi CRT, Bàn - Ghế làm việc, Giường Gỗ, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 18m2

Giá: 3 750 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-03-303

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 14/17 Đào Duy Anh, P.9. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 14/17 Đào Duy Anh, P.9. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 4 300 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-05-P3

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 28m2

Giá: 4 800 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-03-301

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, WC riêng.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 14/17 Đào Duy Anh, P.9. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 14/17 Đào Duy Anh, P.9. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 4 200 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-05-P7

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 15m2

Giá: 3 800 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-03-102

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ quần áo, Giường Gỗ, Nệm Mút.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 14/17 Đào Duy Anh, P.9. Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 0909 851 268 - Phan Xuân Hiển.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 14/17 Đào Duy Anh, P.9. Tầng: 1 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 4 000 000 VNĐ

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PN-05-P8

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 01668.991.909 - ĐỖ ĐÌNH VINH.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh. Phường 8. Q Phú Nhuận. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 14m2

Giá: 2 500 000 VNĐ

Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-GV-01-404

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0934.901.613 - LÊ VĂN HÙNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 17m2

Giá: 3 000 000 VNĐ

Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-GV-01-301

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0934.901.613 - LÊ VĂN HÙNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 14m2

Giá: 2 500 000 VNĐ

Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-GV-01-304

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 0934.901.613 - LÊ VĂN HÙNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 17m2

Giá: 3 000 000 VNĐ

Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-GV-01-201

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0934.901.613 - LÊ VĂN HÙNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 17m2

Giá: 3 200 000 VNĐ

Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-GV-01-402

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 3. Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0934.901.613 - LÊ VĂN HÙNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 3 Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 17m2

Giá: 3 200 000 VNĐ

Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-GV-01-202

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0934.901.613 - LÊ VĂN HÙNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 2 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 12m2

Giá: 2 300 000 VNĐ

Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-GV-01-403

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 0934.901.613 - LÊ VĂN HÙNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 12m2

Giá: 2 400 000 VNĐ

Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-GV-01-203

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, WC riêng, Quạt Trần.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 0934.901.613 - LÊ VĂN HÙNG.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: 234/8/2D Lê Đức Thọ, Phường 6. Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-204

Tiện tích: Bếp Chung, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Bàn - Ghế làm việc, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 25m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-303

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 28m2

Giá: 7 500 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-504

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Hộc tủ di động, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-102

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 1
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 1 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 8 500 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-502

Tiện tích: Ban công, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Hộc tủ di động, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 5 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 16m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-304

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 3 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 16m2

Giá: 6 500 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-401

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Hộc tủ di động, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 18m2

Giá: 6 500 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-201

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 2
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 2 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 20m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-404

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Hộc tủ di động, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 4 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 22m2

Giá: 6 500 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-501

Tiện tích: Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Hộc tủ di động, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 1. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 1 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 5 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 16m2

Giá: 6 500 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-301

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 25m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-403

Tiện tích: Ban công, WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Bàn - Ghế làm việc, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Hộc tủ di động, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 18m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-402

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Hộc tủ di động, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 4
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 4 Xem phòng

Đang trống. Diện tích 18m2

Giá: 7 000 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-302

Tiện tích: WC riêng. Tiện nghi: Máy điều hòa, Tủ lạnh, Máy nước nóng, Nệm Lò Xo , Tủ quần áo, Giường Gỗ, WC riêng, Tivi LCD.
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 3
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 3 Xem phòng

Chờ gia hạn. Diện tích 20m2

Giá: 8 000 000 VNĐ

Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh

Phòng:
HCM-PMH-01-503

Tiện tích: Ban công, Cửa sổ, WC riêng. Tiện nghi: .
Trạng thái: Đang trống. Số người ở: 2. Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 5
Liên hệ xem phòng: 01633714699 - Nguyễn Minh Hoàng.

Trạng thái: Đang trống Số người ở: 2 Địa chỉ: R3 - 84 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q.7 ( Rẽ vào Đường Bùi Bằng Đoàn). Tầng: 5 Xem phòng

Giới Thiệu Về Phòng Đẹp.Vn - Hệ Thống Phòng Cho Thuê Chuyên Nghiệp Đầu Tiên tại Việt Nam 

 

Hệ thống Phòng Đẹp.Vn là HỆ THỐNG PHÒNG CHO THUÊ CHÍNH CHỦ được xây dựng bởi Công ty cổ phần Bất Động Sản BIG LAND (www.BigLand.vn) từ năm 2010 đến nay. Trong suốt thời gian hoạt động từ khi thành lập đến nay Phòng Đẹp.Vn tự hào là thương hiệu CHUYÊN NGHIỆP DUY NHẤTHÀNG ĐẦU trong thị trường Phòng Cho Thuê dài hạn ( Từ 1 đến 6 tháng ) với mức GIÁ THUÊ từ 3 đến 6 triệu / 1 tháng tại Việt Nam. Với hệ thống phòng lớn, có mặt trên khắp các tỉnh thành cả nước. Phòng Đẹp.Vn trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ trí thức, có lối sống phong cách, lịch sự là các Chuyên Gia, Nhân Viên Văn Phòng, Sinh Viên Các Trường Đại Học Quốc Tế, các Doanh Nhân Trẻ, Gia Đình Trẻ ...

Trong tâm trí KHÁCH HÀNG, Phòng Đẹp.Vn được biết đến : 

Hệ Thống Phòng Cho Thuê Cao Cấp Và Chuyên Nghiệp Nhất Thị Trường Dành Cho Người Việt Nam

Trong thị trường dịch vụ Phòng Trọ Cho Thuê ở các thành phố lớn như HCM, HN, ĐN với các đối tượng tham gia là các cá nhân nhỏ lẻ với đủ hình thức thật giả lẫn lộn thì Phòng Đẹp.Vn trở thành một hiện tượng về một Dịch Vụ Tiên Phong Chuyên Nghiệp và Duy Nhất. Giúp khách hàng có một lựa chọn CHUYÊN NGHIỆP và AN TÂM nhất khi sử dụng dịch vụ Phòng Cho Thuê.

Hệ Thống Phòng Cho Thuê Uy Tín và Là Hiện Tượng Trong Thị Trường, được nhiều Báo Chí và Cơ Quan Truyền Thông Khen Ngợi 

Bởi sự sáng tạo và tiên phong trong việc Chuyên Nghiệp Hóa một lĩnh vực của xã hội là Nhà Trọ, Phòng Trọ và tiên phong trong việc sáng tạo ra các phần mềm, tiện ích Miễn Phí phục vụ các cư dân nhập cư giúp họ tìm nhà và phòng thuê dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi với Siêu Thị Phòng Cho Thuê www.PhongDep.Vn và các Ứng Dụng Tìm Phòng Bằng Định Vị GPS trên các điện thoại iphone, ipad, android. Phòng Đẹp.Vn được nhiều cơ quan báo chí truyền thông ca ngợi là DỊCH VỤ TIÊN PHONG và ĐÓNG GÓP LỚN CHO XÃ HỘI. Đồng thời đưa Công Ty CP Bất Động Sản BIG LAND trở thành NHÂN TỐ MỚI trong Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam. Năm 2013 vừa qua, công ty cổ phần Bất Động Sản Big Land vinh dự được Nguyên Phó Chủ Tịch Nước Trương Mỹ Hoa cùng Phòng Công Nghiệp & Thương Mại Việt Nam ( VCCI ) trao tặng Giải Thưởng Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Văn Hoá 2013 vì những đóng góp tốt đẹp cho Cộng Đồng và Xã Hội mà mô hình kinh doanh mang lại . 

 Điểm Khác Biệt của Phòng Đẹp.Vn so với các dịch vụ Nhà cho Thuê của cá nhân trên thị trường 

Đến với PhongDep.Vn bạn sẽ thấy những điểm khác biệt tuyệt vời mà bạn không có thể thấy được ở những cá nhân cho thuê nhà khác như :

Phòng cho thuê giờ giấc, sinh hoạt tự do như chính nhà của mình

Phòng ở với giờ giấc tự do, sinh hoạt thoải mái cho bạn cảm giác như đang ở chính nhà của mình. Bạn sẽ không còn cảm giác khó chịu, mất tự do của người đi thuê phòng, nhà như những nơi khác.

Phòng cho thuê mới, đẹp, hiện đại, đầy đủ và tuỳ chọn tiện nghi

Hệ thống phòng mới, sạch sẽ, hiện đại được đầu tư đầy đủ tiện nghi, bên cạnh đó còn cho bạn tuỳ chọn các tiện nghi phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của mình, mang lại cho bạn cuộc sống thoải mái nhất với mức chi phí rẻ nhất hàng tháng phải bỏ ra.

Hệ thống phòng cho thuê có mặt khắp các quận thành phố Hồ Chí Minh và đang mở rộng ra cả nước 

Dịch vụ chuyên nghiệp đầu tiên về cho thuê phòng ở, với hệ thống nhà có mặt ở gần như các quận trung tâm của TP. Hồ Chí Minh : Quận 1, Quận 3, Quận 10, Phú Nhuận, Tân Bình... cho bạn dễ dàng chuyển đổi chổ ở phù hợp với vị trí học tập, làm việc ở khắp các quận trên TP. HCM và trên cả nước trong tương lai mà không phải âu lo bị mất tiền cọc vì phải trả nhà đột xuất trước hợp đồng.

Phòng cho thuê thời gian linh hoạt từ 1 tháng đến 1 năm

Hợp đồng cho thuê với thời gian linh hoạt : 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm... đáp ứng mọi nhu cầu ở từ ngắn đến dài hạn của bạn.

Thông báo tiền thuê qua email, sms và hỗ trợ đóng tiền nhiều phương thức tiện lợi

Thông báo tiền nhà hàng tháng qua Email, SMS và hỗ trợ thanh toán tiền nhà và dịch vụ hàng tháng bằng ATM hoặc Internet Banking qua ngân hàng tiện lợi, giúp bạn dễ dàng thanh toán chi phí sinh hoạt vô cùng nhanh chóng và đơn giản.

Phòng cho thuê với dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tình, tặng thẻ VIP

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình, chuyên nghiệp, hỗ trợ bạn liên tục trong quá trình sống, chính sách tặng thẻ VIP cho khách hàng giúp bạn tiết kiệm chi phí cho những hợp đồng thuê tiếp theo với mức giá càng ngày càng rẻ.

Hệ thống phòng cho thuê phong phú với mức giá thuê chỉ từ 3 triệu đồng / 1 tháng

Hệ thống phòng ở phong phú với mức giá thuê hấp dẫn chỉ từ 3 triệu đến 7 triệu đồng / 1 tháng được liên tục cập nhật và đăng tải thông tin tại website www.PhongDep.vn với đầy đủ hình ảnh và các thông tin cho bạn dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặc biệt là đặt phòng online để đảm bảo giữ cho mình những căn phòng ưa thích.

Hằng trăm khách hàng cảm nhận và hài lòng với hệ thống phòng cho thuê PhongDep.vn

Với những điểm khác biệt tuyệt vời mà không nơi nào có được, PhongDep.Vn tự hào là thương hiệu chuyên nghiệp và hàng đầu trên thị trường về dịch vụ phòng cho thuê dài hạn hiện nay. Hàng trăm khách hàng đã sử dụng dịch vụ của PhongDep.Vn đã trải nghiệm và cảm nhận những điều đó. Hẹn gặp lại bạn trong những căn phòng tự do và tiện nghi hàng đầu của PhongDep.Vn.

ĐỘI NGŨ CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN BIG LAND VỚI THƯƠNG HIỆU PHÒNG ĐẸP.VN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ CÁC BẠN !

Trụ sở chính
Địa chỉ:Tầng M, Tòa nhà Petroland Tower, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
BP Kinh Doanh: 082.246.3091
BP CSKH: 086.684.3091
Chi nhánh 1
Chi Nhánh Đông Sài Gòn
Phụ trách: Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11
Địa chỉ: 1186 -1188 Võ Văn Kiệt, Phường 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại:0932.178.756
Chi nhánh 2
Chi Nhánh Bắc Sài Gòn
Phụ trách: Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp
Địa chỉ: 69 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:0967.899.992
Chi nhánh 3
Chi Nhánh Nam Sài Gòn
Phụ trách: Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 8
Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909.851.268